Thursday, January 10, 2013

Satu Permintaan

Satu perkara sahaja perihalnya aku punya kuasa
Aku pengen tukar
Sumpah detik yang ini ini juga

Hati
Aku mau hati aku beku

Persetankan semua rasa!

No comments:

Post a Comment